Kawin Thailand

Perkahwinan  Pasangan  di Thailand Sekiranya ingin kawin Thailand  hendaklah mengikut prosedur serta proses  betul dari agen tauliah nikahdithailand.net.

Firstly Proses penting  hendaklah pastikan kawin di Thailand secara sah supaya  perkahwinan dapat didaftarkan diMalaysia 

However ini adalah kerana dapat menjamin masa depan keluarga belah pengantin perempuan dimana anda akan berkahwin malah bakal mempunyai anak dalam perkahwinan itu.

Secondly pasangan Malaysia  kawin Thailand biasanya  adalah poligami dimana tidak dapat kebenaran dari isteri pertama erti kata lain perkahwinan dirahsiakan .

Lima pusat utama dimana pasangan Malaysia boleh berkahwin di Thailand adalah

  •  Islamic office Satun
  • Jabatan Agama Islam Songkhla
  • Pejabat Agama Islam Narathiwat(keutamaan untuk tempoh PKP)
  • Islamic office Yala
  • Majlis Agama Islam Patani

Thirdly majlis itu sangat mudah manakala Surat kawin Thailand akan siap dalam masa 30 minit atau kurang ia dilakukan bersama

Fourthly rukun nikah yang betul. Wali ayah tidak semestinya diwajibkan hadir sekiranya mengikut hukum syarak lebih 2 marhalah bersamaan

In addition 96 km daripada wali ayah. Pegawai-pegawai agama dimajlis juga  akan  memastikan bahawa gadis itu  cukup sekurang-kurangnya  

Similarly 2 marhalah bersamaan 96 kilometer daripada tempat wali sebenar berada sebelum dia boleh berkahwin bersama pasangan tersebut.

Therefore kawin Thailand berlaku, pasangan perlu mendapatkan surat pengesahan perkahwinan daripada Pejabat Konsulat Jeneral Malaysia iaitu selepas tempoh PKP supaya perkahwinan itu boleh didaftarkan diMalaysia secara sah.

Kawin Thailand ini bukan hanya untuk lelaki dan wanita bujang atau duda dan janda, tetapi juga menarik ramai lelaki  ingin menikah isteri kedua, ketiga atau keempat.

Jika ingin berkahwin bersama orang yang disayangi atau  teringin untuk poligami, maka  boleh berhubung dengan kami  nikahdithailand.net  .Kami akan menguruskan pernikahan  di Thailand secara sah dengan syarat anda mempunyai semua dokumen yang diperlukan .

"kawin Thailand.jpg"

*Info Dari Konsulat:* Ada 1 pasangan yang saya uruskan nikah waktu PKPP.Mereka pergi konsulat 20.11.2020 nak ambil pengesahan nikah dan mereka masuk secara legal. Konsulat halau balik & bagi notis: “Konsulat tidak terima sebarang pengesahan nikah sepanjang PKP / PKPP. Pengesahan nikah perlu dibuat hanya di Malaysia sahaja sepanjang PKPP.”

(Visited 52 times, 1 visits today)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top