Kawin Di Siam

Kepentingan Mendaftarkan Kawin Di Siam.

Dalam Islam perkahwinan adalah salah satu kewajipan bagi mereka  yang mempunyai hubungan yang bukan mahram dan wajib untuk menghalalkan hubungan mereka supaya tidak berlaku penzinaan dan termengandung anak luar nikah. Keluarga itu sendiri iaitu ibubapa perlu membincangkan subjek perkahwinan sambil mengingati undang-undang keluarga yang meliputi subjek perkahwinan. Undang-undang Keluarga Islam telah terbentuk menurut Hukum Syariah Islam.

Setiap negeri mempunyai Undang-Undang Keluarga Islam mereka sendiri yang menjaga syariah yang berkaitan dengan perkahwinan dan Malaysia juga mempunyai peraturan mereka sendiri.

Undang-undang Keluarga Islam di Malaysia mengendalikan urusan semua pasangan suami isteri dan perceraian mereka. Ini juga termasuk hak apabila pasangan dalam perkahwinan dan hak-hak apabila perkahwinan runtuh kerana perceraian.

Undang-undang Keluarga Islam Malaysia mengkhendaki semua perkahwinan yang berlaku di luar negara haruslah didaftarkan di Malaysia. Pasangan suami yang tidak dapat keizinan dari isteri pertama  atau pasangan kedua yang tidak dapat keizinan dari ‘wali’ untuk bernikah mereka akan ke Thailand untuk bernikah cara yang sah dan ikut hukum syarak.

Walau bagaimanapun, semua perkahwinan yang berlaku di Thailand akan mengalami  masalah jika perkahwinan mereka tidak didaftarkan di Jabatan Agama Islam Malaysia di bawah peruntukan Undang-Undang Keluarga Islam seperti Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor , Malaysia) Enakmen 2003.

  • Akibat perkahwinan yang tidak didaftarkan .Perkahwinan mereka tidak dianggap sah disisi undang-undang seperti Undang-Undang Keluarga Islam. Antara hak-hak ini termasuk
  • Hak pusaka termasuk hak ‘mutaah’ di mana suami itu perlu membayar sejumlah wang kepada isterinya. Pernikahan seperti itu boleh dibubarkan tanpa ada peraturan Hukum Syariah.
  • Perkahwinan sempadan yang tidak berdaftar juga penafian si isteri daripada menerima apa-apa jenis pencen suami mengikut Hukum Malaysia, Akta Pencen 1980, Akta 227 dan Akta Undang-undang Keluarga Islam 1984, Akta 303.

Sekiranya anda ingin kawin di siam, anda wajib dapatkan maklumat terperinci dari kami nikahdithailand.net  .Sepanjang perkhidmatan kami 10 tahun kami telah banyak membantu ramai pasangan Malaysia yang ingin berkahwin merentasi sempadan untuk menghalalkan hubungan mereka secara sah. Anda boleh berhubung dengan kami pada bila-bila masa dengan butiran maklumat yang kami sediakan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai prosedur nikah di Thailand.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *